24-kajian-bulanan-forum-komunikasi-fajri-fm-di-bekasi-dengan-tema-pesan-terakhir-di-gerbang-syurga